Ota kantaa ja vaikuta alueesi asioihin

Osallistu ja vaikuta

Kuopion kaupunki haluaa kuntalaiset mukaan päätöksentekoon yhä aikaisemmassa vaiheessa. Strategisena tavoitteena on parempi vuorovaikutus kaupungin toimijoiden ja asukkaiden välillä. Yksi merkittävä askel on Kuopion kaupungin käyttöön ottama Otakantaa.fi-palvelu.

Kuopion kaupungin Osallistu ja vaikuta -sivu

Pitäjäraadit (viitattu 5.4.2017 https://www.kuopio.fi/pitajaraadit)

Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.

Kuopiossa aloittaa toimintansa vuonna 2017 kuusi Pitäjäraatia, jotka perustetaan kaupungin kuntaliitosalueille Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski. Pitäjäraatien toiminta käynnistetään uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien. Pitäjäraati toimii kaupunginhallituksen asettaman lähidemokratiajaoston alaisuudessa.

Pitäjäraadin tehtävänä on edistää alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen kehittymistä. Ne tarjoavat alueen asukkaille väylän kehittää alueensa palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Ensimmäinen Pitäjäkokous 23.4.2017

Ensimmäiset Pitäjäkokoukset järjestetään kaikkialla samanaikaisesti sunnuntaina 23.4.2017 kello 12-15. Kaikki alueen asukkaat ovat tervetulleita kokoukseen. Paikalla olevilla on kokouksessa puhe- ja äänivalta. Kuopion kaupunki hoitaa kokousjärjestelyt ja vastaa ensimmäisten Pitäjäraatien valinnasta yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa. Nilsiässä paikallisena toimijana toimii NIlsiän Pitäjäyhdistys ry.

Ehdokkaaksi ilmoittautuminen

Pitäjäraatiin voi ilmoittautua sähköisellä lomakkeella. Voit täyttää lomakkeen sähköisesti ja palauttaa sen LÄHETÄ-painikkeella (suositus). Voit myös tulostaa lomakkeen ja palauttaa sen täytettynä osoitteeseen: Kansalaistoiminnan aktivointi, Minna Canthinkatu 24, 70100 Kuopio.

Sähköisesti voi ilmoittautua perjantaihin 14.4.2017 saakka. Postitetun ilmoituksen voi jättää postiin keskiviikkona 12.4.2017 saakka. Ilmoittautua voi vielä myös Pitäjäkokouksessa.

Pitäjäraatiin valitaan 5-10 jäsentä sekä heille varajäsenet (henkilökohtaiset). Pitäjäraadit valitaan alueilla järjestettävissä pitäjäkokouksissa 23.4.2017.

Osallistu yhteistyöhön, koulutuksiin ja vierailuihin!

Tuomme tässä terveisiä ja kutsuja paikallisilta yhdistyksiltä osallistua eri tavoin Nilsiän alueen kehittämiseen.

 

HYVÄ YHDISTYKSEN / JÄRJESTÖN / SEURANNE EDUSTAJA

 Kuopion kaupunki painaa vuosittain Liikettä Niveliin -oppaan, johon  toivotaan tietoa mahdollisimman kattavasti eri toimijoiden  järjestämästä ohjatusta liikunnasta erityisryhmille (mm. ikääntyneet,  pitkäaikaissairaat, erityislapset). Oppaan avulla uudet ja vanhat  liikuntaryhmistä kiinnostuneet henkilöt saavat tietoa tarjolla  olevasta toiminnasta. Opas toimii myös tärkeänä työvälineenä  perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen henkilökunnalla (mm.  hoitajilla ja lääkäreillä) opastaessa asiakkaita liikuntaryhmiin. Oppaasta löytää helposti sopivan liikuntaryhmän asuinalueen, viikonpäivän ja kohderyhmän mukaan. Samat tiedot viedään myös internettiin.

 Opas ilmestyy elokuussa 2017 ja niitä toimitetaan mm. Kuopion  toimintakeskuksiin, terveyskeskukseen, kirjastoihin, Terve Kuopio  kioskille ja KYS:lle.

 Tänä vuonna suoritamme kyselyn ensimmäisen kerran E-lomakkeen kautta. Pyydämme Teitä täyttämään E-lomakkeen järjestämistänne liikunta ryhmistä.

 Tärkeää on kuvailla liikuntatoiminta tarkasti täyttämällä tiedot,  mille kohderyhmälle toiminta on tarkoitettu ja mitä liikuntaryhmätunti  pitää sisällään. Täytä lomakkeessa kysytyt tiedot mahdollisimman tarkasti.  Huomioi ennen kaikkea yhteystieto sarake. Osoita kantasi  yhteystietojesi laittamisesta oppaaseen ja internettiin esim. lisätietoja kohtaan.

 Palauttakaa täytetty lomake 5.6.2017 mennessä.  Anna tiedot alla olevasta linkistä: https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/3113/lomake.html

 Kiitos paljon vaivannäöstäsi. Annan mielelläni lisätietoja oppaan kokoamiseen liittyvistä asioista

 Hyvää alkavaa viikkoa!

 Ystävällisin terveisin,  Carita Randelin-Kauppinen

 ________________________________

 

 Carita Randelin-Kauppinen
 Ikääntyneiden vastuualueen liikunnanohjaaja Kuopion Kaupunki
 Hyvinvointipalvelut Opistotie 4, 70200 KUOPIO
puh. 044 718 2509

 carita.randelin(at)kuopio.fi
________________________________

 

Herättäjäyhdistys viestii:
Herättäjäjuhlien opas on ilmestynyt ja sitä saa Herättäjäkaupasta Nilsiästä (
Nilsiäntie 63). Oppaan hinta on 5 €.

Hei kaikille!
Parin kuukauden päästä, 7.-9.7.2017 on Nilsiässä Herättäjäjuhlat, mitkä kokoavat kymmeniä tuhansia ihmisiä yhteen tapaamaan toisiaan, Sanan ääreen ja muutenkin virkistäytymään. Tämä tapahtuma rikastuttaa varmasti myös kaikkia yhdistyksiä Pohjois-Savon alueella. Toivomme, että ottaisitte tulevan juhlan positiivisena vireytenä alueellamme ja kutsumme mukaan Teitä talkoisiin juhlien onnistumiseksi ja osallistumaan tapahtumaan voimavarojenne mukaan. Tällaisilla juhlilla on luontaista myös verkostoitua eri toimijoiden kanssa, joten osallistuminen tuo varmasti virkeyttä ja uusia linkkejä myös Teidän yhdistyksellenne ja yksityisille ihmisille.

Talkoisiin ilmoittautuminen on ensisijaisesti sähköisesti vapaaehtoistyo.fi/herattajajuhlat tai soittamalla sihteeri Katja Lappalaiselle puh. 0404888642 tai käymällä Herättäjäjuhlien toimistolla Nilsiässä.
Siellä voit valita mieleisen tehtävän ja työvuoron. Kaikille talkoolaisille annetaan talkoopaita ja jokaisesta neljän tunnin työvuorosta ruoka- ja kahvilippu. Talkoolaiset ovat myös vakuutettuja työvuorojensa aikana.
Juhlien rakennustyöt käynnistyvät heti juhannuksen jälkeen ja ne alkavat joka aamu klo 8 aamiaisella seurakuntakodilla. Jokaiselle löytyy varmasti mieleinen tehtävä juhlilla. Talkootoimisto tulee Nilsiän virastotalon toiseen kerrokseen.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Taivaan Isä siunatkoon Sinua.

Nilsiän Herättäjäjuhlien puolesta:
Talkootoimikunta
Eeva Väätäinen
talkootoimikunnan puheenjohtaja
Diakonissa
Järvi-Kuopion seurakunta
eeva.vaatainen@evl.fi
puh. 0404888676

***
 

 

 

 

 

 

 

Pitäjäraatien valinta lähestyy

Kuopiossa aloittaa toimintansa vuonna 2017 kuusi Pitäjäraatia. Pitäjäraatialueet ovat Nilsiä, Juankoski, Riistavesi, Vehmersalmi, Karttula ja Maaninka.
Raatien jäsenet, jotka ovat tavallisia kuntalaisia, valitaan Pitäjäkokouksissa.

Nyt on aika valmistella ja lyödä lukkoon Pitäjäraatien valintaprosessi.

Joka kotiin (20.-23.3.2017 ) jaetussa Kohtaamisia-vaalilehtdessä oli infopaketti myös Pitäjäraatien valinnasta.

Lisätietoa saa:
Mirja Wihuri
Kehityspäällikkö - Development Manager
Kuopion kaupunki - City of Kuopio
Kansalaistoiminnan aktivointi - Civic Activities Unit
osoite - address:    Minna Canthinkatu 24, 70110 KUOPIO
puhelin - phone: +358 0447 18 5052
sähköposti - e-mail: mirja.wihur(at)kuopio.fi

OSALLISTU JA VAIKUTA
http://www.kuopio.fi/web/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta
http://www.demokratia.fi/