Voimoo nuorista -hanke "Nuorten ääni kuuluviin"

VOIMOO NUORISTA -teemahanke on käynnistymässä!

Nilsiän Pitäjäyhdistys on hakenut rahoitusta Kalakukko Leader toimintaryhmältä Voimoo Nuorista teemahankekokonaisuuden osahankkeeseen. Pitäjäyhdistyksen osahanke "Nuorten ääni kuuluviin" hyväksyttiin Voimoo Nuorista teemahenkkee rahoituksen kohteeksi.

Toimenpiteet, joita hankkeella edistetään ovat:

1. Kootaan nuorten foorumi Nilsiään

 • Kootaan nuoria ja nuorten kanssa työstenteleviä mukaan Nuorten foorumiin, jonka tarkoituksena on koota nuorten kehittämisideoita Nilsiän osalta ja viedä niitä eteenpäin esim. Pitäjäyhdistyksen, Nilsiäneuvottelukunnan, Kuopion nuorisovaltuuston tmv. foorumin kautta aina Kuopioon valtuustoon saakka.
 • Yläkoululaisten kanssa tehdään ideonti-/ tutustumismatkoja Nilsiän kylille

2. Pilottikylä tekee kotisivut

 • Kinahmi-Konttimäen kyläyhdistykselle ja Nuorisoseuralle tehdään kylän nuoren tuottamana www-sivut.
 • Taustakoulutuksen järjestää Kuopion kansalaisopiston Nilsiän osasto.

      Myös muut nilsiäläiset kylät ovat tervetulleita mukaan.

Voimoo Nuorista teema hankkeen Nilsiän Pitäjäyhdistyksen alahanke "Nuorten ääni kuuluviin" ensimmäinen toimenpidekokonaisuus on valmis.

 • Pilotti kotisivuista eli pilottikylä Kinahmi-Konttimäki on saanut kotisivut tämän syksyn aikana valmiiksi. Sivuston on toteuttanut kylä nuori.
 • Heidän uuden uutukaiset kotisivut löydät http://www.kinahmikonttimaki.net/

  Tämän toimenpidekokonaisuuden taustalla on tukena ollut Kuopion kansalaisopiston Nilsiän osasto.

3. Kartoitetaan nuorille sopivaa mopo-/ pyöräilypaikkaa

 • Selvitetään olisiko mahdollista löytää nuorille mopoilijoille ja pyöräilijöille turvallinen ajoharjoittelupaikka.
 • Järjestetään tilaisuus, jossa eri toimijat pääsevät mukaan keskustelemaan ideoista.
 • Yhteistyössä tässä on mukana Nilsiän Urheiluautoilijat ry.

 

Kutsumme mukaan!

Hankkeen aikataulu Nuorisofoorumin jäsenten nimeämisen osalta on 15.6 2016 mennessä. Foorumin ensimmäinen on kokoontuminen syksyllä 2016. Toiminnasta ei makseta palkkioita.

Pyydän nimeämään edustajanne Nilsiän Nuorisofoorumiin 15.6 2016 mennessä ja toimittamaan henkilön yhteystiedot Nilsiän Pitäjäyhdistys ry:n sihteerille Kirsti Taattolalle, kirsti.taattola@gmail.com, puh. 050 3286 428

Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä.

 

Nuorisotietoutta

Nuorisobarometri
Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Siksi se mahdollistaa myös pidemmän aikavälin asennemuutosten tarkastelun. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee barometrin yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa.
Nuorisobarometrisivut
Vuoden 2016 Nuorisobarometrin tulokset

Tietoanuorista sivusto

Suomen nuorisovaltuustojen liitto ry

Sivusto Kuopion kaupunki -nuoret

Kuopion kaupungin nuorisopalvelut

Kuopion Nuorisovaltuuston fb-sivut

po1nt.fi/kunnat/kuopio/

 

 


 

Hankkeen tilaisuudet ja tapahtumat

Tällä ilmoitamme hankkeeseen liittyvistä tapahtumista.

1. Toimenpide
Nuorisofoorumi ja nuorten osallistaminen

 • Nilsiän yhtenäiskoulun kanssa yhteistyössä 8 -luokkalaisten retki on kahdessa ryhmässä ma 30.5. klo 9-11.40 ja 12.00-14.40 Tahkovuoren alueelle.
 • Kevään retkipäivä varmistumassa. Suuntana Palonurmen ja Pajulahden alueet.
 • Nuorisofoorumi on perustettu
 • Osallistu pakkaspäivien kyselyyn!
  Ota kantaa - vastaa kyselyyn nuorisotoiminnasta Nilsiässä! Lomaketta jaossa paperisena nuorisotalolla ja sataman tapahtumassa la 28.1.2017.

  Sähköiset linkit (saa jakaa eteenpäin)
   
 • Kutsu ideariiheen la 11.2.2017 klo 12-15 Nilsiän Nuorisotilaan

 • PERUTTU ideariihi 2. pe 7.4.2017 klo 17-19, paikkana Nilsiän Nuorisotila kerhotila.

  Toivomme, että nuoret, nuorten vanhemmat ja nuorten kanssa toimivat tahot aktivoituvat vastaamaan kyselyyn www.nilsia.fi sivuilla.

  Toivomme vastauksianne joko sähköpostitse Kirsti Taattolalle kirsti.taattola@gmail.com, nilsian.pitaja@gmail.com tai Nilsiän Pitäjäyhdistyksen fb sivuilla tai www-sivuilla 15.4.-17 mennessä.
  Tässä vielä uudelleen kyselyn linkki https://goo.gl/forms/BAubKUQScJoTvFeC3 ja linkki/linkit löytyvät myös sivuilta http://www.nilsia.fi/voimoo-nuorista-hanke/

2. Toimenpide
Mopomeetingit - Nilsiän Pitäjä ryn:n toimijoita, Nilsiän Ua:n toimijoita ja nuoria mopoilijoiden keskustelutuokiot, miten nuorten mopoilijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteita voisi Nilsiässä parantaa

3. Toimenpide
Kotisivut pilotti Kinahmi-Konttimäen kylälle.
- Kyläläisten ideointi päivä teemaan liittyen su 2.10. klo 13-15 Nuorisoseurantalolla
- Kotisivujen päivityskoulutus la 29.10. klo 12-15 Nuorisoseurantalolla

- Kotisivut ovat valmistuneet. Tutustu http://www.kinahmikonttimaki.net/

TULOSSA:

Nuorisofoorumin seuraava kokous on
Aika:
Paikka: